دوشنبه ۱۳۹۶/۵/۳۰
آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
خبرنامه
کانال دکتر هلاکویی
به کانال دکتر فرهنگ هلاکویی و انتشارات باهدف وارد شوید و هر روز مطالب خواندنی ما را دنبال کنید.
برنامه امروز
برنامه صبحی دیگر
برنامه صبحی دیگر
برنامه صبحی دیگر
کانال مدیریت رفتار
بنا به درخواست شما هموطنان عزیز کانال تلگرامی مدیریت خشم،ترس،افسردگی،استرس دکتر هلاکویی راه اندازی شد.
انتشارات باهدف
انتشارات باهدف
معرفی انتشارات
معرفی مجموعه کتابهای انتشارات باهدف در برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش(کانال 7 صدا و سیما)- 18 بهمن 1394

چرا ازدواج، چرا طلاق
198,000ریال
تعداد صفحات : 280
نوبت چاپ : اول، پاییز 94
انتشارات : با هدف
قطع کتاب : رقعی

ازدواج (Why Marriage) 22   فصل 1      

 ژنتیک---------------------------------------- 24

 خانواده هسته­ای (Nuclear Family)----------------- 28

 در این خـانـواده است کـه می­شود فـرزند سـالم بـار آورد و تـربیت

کرد------------------------------------------ 30

دلایلی که مردم نمی‌خواهند ازدواج کنند؟ 32    فصل 2     

 

 دلیل 1) در خانواده­ای بزرگ شده­اند که رابطه میان پدر و مادر

و یا اعضای خانواده خیلی بد بوده است.----------------- 32

 دلیل 2) کودکی بدی داشتیم.----------------------- 34

 دلیل 3) ناراحتی و نارضایتی از جنسیت­مان-------------- 40

 دلیل 4) بسـیاری هستند کـه همیشه با جنسیت خودشان

مسئله دارند------------------------------------ 44

 دلیل 5) بسـیاری از ما از نقش جنسـی خـودمان خوشحال

نیستیم--------------------------------------- 45

 دلیل 6) رابطه جنسی یک رابطه برابر نیست------------- 46

 دلیل 7) بیمار روانی هستم------------------------- 49

 دلیل 8) بسیاری از ما داشتن بچه را دوست نداریم، بـه خاطر

مسئولیت، به خاطر انتظارات و توقع------------------- 49

 دلیل 9) بسیاری از مـردم هستند کـه بدبین­اند، منفـی­اند،

بـی­اعتمادند، نگـران­اند و معلوم اسـت داشـتن بچـه بـا اینها

سازگاری ندارد---------------------------------- 52

 دلیل 10) بسیاری از ما فکر می­کنیم که ازدواج یعنی زندان 54

 دلیل 11) مسئله تحصیل است----------------------- 58

 دلیل 12) مسئله شغل و کار و درآمد است کـه این بیشتر

در آقایان است که می­خواهند یک شغل و کاری داشته باشند-- 59

 دلیل 13) موقعیت و مقام که در آقایان پیدا می­شود-------- 61

 دلیل 14) تربیت تولد----------------------------- 62

 دلیل 15) تنوع پرستی---------------------------- 66

 دلیل 16) زیاده خواهی و حرص----------------------- 66

 دلیل 17) ترس از اشتباه و شکست و طلاق-------------- 67

 دلیل 18) ترس از تغییر و دگرگونی و تغییر نظر خودمان----- 69

 دلیل 19) نگرانـی که بـرخی از شما از عـوض شـدن نظـر

و عقیده­ی دیگری دارید--------------------------- 72

 دلیل 20) گرفتاری فامیلی-------------------------- 73

 دلیل 21) بسیاری از شما نمی­خواهید ازدواج کنید به خاطر

روابط قبلی و این روابط یا احساسی و عاطفی بوده و یا به خاطر

ازدواج بوده است--------------------------------- 75

چرا آدم‌ها ازدواج می‌کنند و چگونه انتخاب         

درستی باید داشته باشند؟       فصل 3          

 دلیل 1) عشق---------------------------------- 78

 دلیل 2) رشد و تکامل---------------------------- 88

 دلیل 3) عاملِ سلامتِ فیزیکی و روانی است------------- 91

 دلیل 4) مسئله خوشبختی است که بـه رشد و تکامل مرتبط

است----------------------------------------- 93

 دلیل 5) آدم­ها ازدواج می­کنند بـرای اینکه بخواهند خانواده

تشکیل بدهند---------------------------------- 95

 دلیل 6) مسئله احتیاج است (Need).----------------- 97

 دلیل 7) مسئله‌یِ جهت و هدف است------------------ 101

 دلیل 8) ما ازدواج می­کنیم به خاطر بچه­دار شدن--------- 104

 دلیل 9) ظاهر و زیبایی است------------------------ 105

 دلیل 10) بسـیاری از مـا ازدواج مـی­کنیم بـرای ایـن‌که

بازنده نباشیم بلکه برنده باشیم و پیش برویم------------ 106

 دلیل 11) شادی و عزت و رضایت و حّظ و کیف است------- 109

 دلیل 12) بسـیاری از شما به این دلیل ازدواج مـی­کنید که

کسی شوید و مانند خودتان را پیدا کنید---------------- 111

 دلیل 13) انتظار خانواده است----------------------- 113

 دلیل 14) ماجرای قرارداد اجتماعی است--------------- 114

 دلیل 15) قرار است که ما از دو حق استفاده کنیم--------- 115

 

اشاره به چند نکته که موجب ازدواج نامناسب و انتخاب نادرست می‌شود.   فصل 4 


 در طول تاریخ متأسفانه ازدواج هدف بوده است----------- 116

 دلیل اصلی و اساسی بیماری روانی است--------------- 116

 دلیل اول) بیمـاری روانــی و اختـلال شـخصیت اسـت.

(Personality Disorder)----------------------- 117

 دلیل دوم) مسئله­ی اعتیاد و وابستگی است------------ 118

 دلیل سوم) که مردم ازدواج می­کنند مسئله­ی جدایی است124

 دلیل چهارم) ناتوانی در ارضای نیازهای فیزیکـی، روانـی و

اجتماعی است---------------------------------- 127

 دلیل پنجم) گُمی و گیجی است--------------------- 130

 دلیل ششم) داشتن بچه است----------------------- 131

 دلیل هفتم) در خانواده­ها رقابت، حسادت و بعد احساسِ

حقارت و حرمت نفس است و یا احساس گرفتاری در ارتباط با

حرمت نفس----------------------------------- 133

 دلیل هشتم) فشار خانواده است--------------------- 135

 دلیل نهم) فشار اجتماعی است--------------------- 136

 دلیل دهم) فشار و یـا باید اخلاقی است که در مـورد مسـائل

مذهبی و جنسی وجود دارد------------------------ 137

 دلیل یازدهم) توهم و توقع است-------------------- 138

 دلیل دوازدهم) هوس و میل جنسی است-------------- 139

 دلیل سیزدهم) تقلید و تلقین است (Imitate)---------- 141

 دلیل چهاردهم) علاقه­ی شدید فرد دیگر است به شما----- 143

 دلیل پانزدهم) مسئله­ی فرار است------------------- 144

 دلیل شانزدهم) انتقام گرفتن است------------------- 145

 دلیل هفدهم) بازی و حقه بازی است----------------- 146

 دلیل هجدهم) آدم­های بدهکار است------------------ 149

 دلیل نوزدهم) تنها الگوی زندگی ازدواج است------------ 150

 دلیل بیستم) بعضـی از شـماها مـاجـراجـو هسـتـیـد.


(Adventurous)------------------------------- 151

 این حرف که مردم خیلی راحت و آسوده می­گویند که همه

طلاق مـی­گیرند، اصلاً با واقعیات نمـی­خواند بـه خاطر دلایل

ذیل----------------------------------------- 154

 در گذشته، مردم طلاق­ها را پنهان می­کردند--------------- 155

 بسـیاری از مـردم سـه پدیده مـرتبط ولـی متفاوت از هم را یکی

می‌دانند-------------------------------------- 158

 ازدواج (Marriage)----------------------------- 158

 نظام خویشاوندی (Kinship)----------------------- 158

 خانواده--------------------------------------- 159

 در طول تاریخ فقط یک نفر حق طلاق داشته است----------- 159

 در طول تاریخ ازدوج هدفی بوده اجتماعی، مذهبی------------ 160

 امروزه ازدواج و بسیاری از کارها جنبه خصوصی و فردی پیدا کرده

است----------------------------------------- 160

 در گذشته مردم مِثل هم بوده­اند----------------------- 162

 در گذشته ازدواج یک مخلوط بوده است------------------ 165

 در گذشته جـوامع بر مبنای اعتیاد، عادت و وابستگی بوده ولی در

جوامع امروزه مردم به مرحله­ی استقلال و همبستگی رسیدند----- 166

 مردم در گذشته بیست سال در زندگی زناشویی بودند ولی در حال

حاضر شصت سال در زندگی زناشویی هستند--------------- 168

 تعداد بچه­ها------------------------------------ 168

 در گذشته آدم­ها یک بدن بیشتر نداشتند آن هم فقط بدن فیزیکی-- 171

 کاهش فشار خانواده، جامعه و مذهب روی مسئله­ی طلاق------ 173


 بسیاری از ما فکر می­کردیم که ازدواج، سرنوشت است--------- 174

 

 مورد 1) بسیاری از اوقات ازدواج از آغاز غلط و بد و اشتباه

بزرگی بوده است-------------------------------- 181

 مورد 2) برآورده شدن نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی به

صورت اساسی کـه عدم ارضای آن نیازهای واقعـی فرد را بر هم

می­ریزد (Satisfaction Needs)------------------- 182

 مورد 3) موضوع خیانت است---------------------- 183

 مورد 4) بیماری روانی و فیزیکی است ---------------- 190

 مورد 5) به دو موضوع مرتبط است------------------- 195

 1) مشکل ارتباط (Communication)--------------- 195

 2) مشکل طرح مسئله و حل مسئله------------------ 196

 مورد 6) عدم تـوافـق­های شماسـت در مـوضوعات مهم و

اساسی--------------------------------------- 201

 مورد 7) بیشـتر مردمان دنیای امروز مـی­توانند بفهمند کـه

در گذشـته مـعنا و مفهومـی نداشـت کـه کسی مانع رشـد و

تکامل شماشود و یا سر راه شما قرار بگیرد-------------- 202

 مورد 8) جهت، هـدف، معنی و مقصود از زندگی را از دست

بدهیم--------------------------------------- 203

 مورد 9) مسئله­ی امنیت و آزادی است---------------- 204

 مورد 10) وقتی است که ما در زندگی معتقدیم زندگی زناشویی

باید با داشتن فرزند و تولید مثل همراه  باشد------------ 205

 مورد 11) تمام شـدن مهر، دوستـی و صمیمیت و اگـر بوده

عشق است------------------------------------ 206

 مورد 12) روابط جنسی است----------------------- 207

 مورد 13) اختلافات خانوادگی چه از نظر فرهنگی، مذهبی

و اقامت و اشتباهات خانواده­ها و چه به خاطر دشمنی و کینه

و انتقام و تسویه حساب--------------------------- 209

 مورد 14) مسئله­ی جدا شدن زن و شوهر است----------- 211

 مورد 15) وقتی است که ما اصولا انسان ناسازگاری هستیم-- 213

 مورد 16) وقتی است که شما با موجودی روبه­رو می­شوید که

بی­اعتنا و بی­توجه و بی­اهمیت است و نسبت به شما بی‌تفاوتی

پیدا کرده است--------------------------------- 216

 مورد 1- خشمگین بودن، طلبکار بودن و ناراضی بودن------ 219

 مورد 2- نادانی است----------------------------- 222

 مورد 3- نگاه غیرواقع­بینانه ما به موضوع­ها------------ 223

 مورد 4- دخالت اطرافیان-------------------------- 226

 مورد 5- بحران­های زندگی و دگرگونی­های زندگی-------- 229

 مورد 6- کسانی که می­خواهند تسویه حساب کنند------- 234

 مورد 7- متأسفانه بـرخی از ما گول می­خوریم و فـریبمان

می­دهند-------------------------------------- 236

 مورد 8- برخی از افراد اصولاً موجوداتی هوسی هستند و

یک مقدار بی­بندوبار----------------------------- 240

 مورد 9- کسـانـی هستند کـه مخصوصـاً معتقدند جـوانی

نکرده­اند، دنیا را تجربه نکرده­اند یا می‌گویند من دیگر می­خواهم

از این به بعد برای خودم باشم----------------------- 241

 مورد 10- برخی از ما بعد از مدتی یک­دفعه متوجه خالی بودن

خودمان می­شویم در حالی که خالی بودن و خلأ یک مسئله جدی

است---------------------------------------- 242

  مورد 11- دلتان می­خواهد که کسی از شما ستایش و تعریف

کند----------------------------------------- 243

 مورد 12- شما می­توانید عادتی یا اعتیادی پیدا کنید و در

نتیجه کسانی باشند که بتوانند اعتیادات شما را برآورده کنند 243

 مورد 13- رفتن بچه­ها---------------------------- 244

 مورد 14- مسئله سن---------------------------- 245

 مورد 15- داشتن و نداشتن پول--------------------- 246

 مورد 16- خودآزاری----------------------------- 247

 مورد 17- تعجب نکنید! برای بسیاری از ما طلاق، الگوی زندگی

 است---------------------------------------- 248

 مورد 1) چهار نونِ نحسی که در طول تاریخ مشکل مردم

جهان بوده (نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی)--------- 251

 مورد 2) بیشتر آدم­ها با شرایط خیلی خیلی بدِ زندگی به

خاطر بچه­ها مانده­اند----------------------------- 252

 مورد 3) فشـار خـانواده، فشار جامعه و بـاورهای مذهبی

می‌باشد-------------------------------------- 255

 مورد 4) مسئله­ی ترس، تنهایی، طرد و کنار گذاشته شدن

از خانواده و اجتماع می‌باشد------------------------ 257

 مورد 5) اعتماد به نفس منفی

(Negative Self-Confidence)------------------- 259

 مورد 6) حرمت نفس (Self-Esteem)---------------- 260

 مورد 7) اصولا ویـژگی روانـی بسیاری از ما آدم­ها است که

 از اشتباه می­هراسیم----------------------------- 261

 مورد 8) مسئله­ی شکست------------------------- 262

 مورد 9) حرف مردم ----------------------------- 264

 مورد 10) خودآزاری----------------------------- 267

 مورد 11) احساس حقارت و احساس پستی------------- 268

 مورد 12) اصولاً انسان یک مـوجودی است کـه وقتی به دنیا

می­آید سه ترس طبیعی دارد------------------------ 269

 مورد 13) بسیاری از ما فکر می­کنیم که آینده بدی در انتظار

ماست---------------------------------------- 271